Novice

KPK ustavila postopek zoper predsednika računskega sodišča Tomaža Vesela

KPK ni ugotovila kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK).

KPK ustavila postopek zoper predsednika računskega sodišča Tomaža Vesela

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je končala obravnavo suma nezdružljivosti funkcije predsednika računskega sodišča Tomaža Vesela z opravljanjem funkcije predsednika odbora za revizijo in skladnost pri Mednarodni nogometni zvezi (Fifa).

"Ker KPK ni ugotovila kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), je postopek ustavila. Zaradi zaznanih korupcijskih tveganj in pomanjkljivosti zakonodaje v tem in preteklih postopkih, ki jih je vodila, pa bo komisija pristojnim organom podala pobudo za ustreznejšo ureditev zakonodaje," so zapisali na spletni strani.

"V ugotovitvah, ki jih je senat sprejel na seji 10. 5. 2021, se je komisija opredelila do dejstev in okoliščin, ki so kazali na sume kršitev nezdružljivosti funkcij in integritete. Zakon o računskem sodišču sicer ureja nezdružljivost funkcij, vendar pa za primere oziroma vprašanja, ki jih eksplicitno ne ureja, napotuje na drug zakon, to je ZIntPK. Ta ureja nezdružljivost funkcij za poklicne funkcionarje ter hkrati opredeljuje izjeme od prepovedi," so pojasnili.

Več si lahko preberete tukaj.