Novice

Kako bi minister Vizjak reorganiziral svoje ministrstvo?

Nov gradbeni zakon, nov zakon o varstvu okolja in predvidena vključitev v zakon o debirokratizaciji - reforme, za katere si prizadeva minister Vizjak.

Kako bi minister Vizjak reorganiziral svoje ministrstvo?

Nov gradbeni zakon, nov zakon o varstvu okolja in predvidena vključitev v zakon o debirokratizaciji, reorganizacija ministrstva … Ministru za okolje in prostor Andreju Vizjaku ambicij ne manjka.

Reorganizacija ministrstva in pristojnih agencij ter spremembe obstoječe zakonodaje bodo v ospredju dela ministra za okolje in prostor Andreja Vizjaka. Kot je včeraj dejal minister, želi s seznamom prednostnih nalog predvsem zmanjšati birokracijo in pospešiti upravne postopke. "Cilj je z boljšo organiziranostjo bistveno pospešiti postopke umeščanja v okolje in prostor tako za podjetja kot državljane, in to brez negativnih vplivov na okolje," je poudaril Vizjak.

 

Novi zakoni

Nov gradbeni zakon, nov zakon o varstvu okolja in predvidena vključitev v zakon o debirokratizaciji so po Vizjakovih besedah zakonodajne reforme, za katere si bo prizadeval do konca svojega mandata. Največ pomena bo Vizjak dal spremembam zakona o varstvu okolja, s katerim bo reševal najbolj pereče težave, kot je na primer neodgovorno ravnanje z odpadki. Z novim zakonom se uvajajo tudi rešitve, ki so bile potrebne zaradi opominov in začetih predsodnih postopkov Evropske komisije.

Reorganizacija

Z reorganizacijo se delovne naloge izdaje okoljevarstvenih soglasij in okoljevarstvenih dovoljenj, skupaj z zaposlenimi, prenašajo na ministrstvo. Tako se na Direktoratu za prostor, graditev in stanovanja združujejo celovita presoja vplivov na okolje (do zdaj Direktorat za okolje), predhodni postopek presoje vplivov na okolje (do sedaj Agencija Republike Slovenije za okolje - Arso) ter presoja vpliva na okolje (do zdaj Arso, v primeru postopka izdaje integralnega gradbenega dovoljenja pa Direktorat za prostor, graditev in stanovanja).

Ena oseba namesto štirih

Izdaja okoljevarstvenih dovoljenj (za obratovanje naprav, ki povzročajo onesnaženje) pa se prestavi na okoljski direktorat. Po novem bo tako na primer o sprejemljivosti posega v prostor v primeru postopka izdaje integralnega generalnega dovoljenja odločala ena oseba na prostorskem direktoratu namesto zdajšnjih treh na treh organizacijskih enotah znotraj ministrstva (oziroma štirih, če upoštevamo še drugo stopnjo).

 

Več si lahko preberete tukaj.