Novice

Državni proračun januarja s 432 milijoni evrov primanjkljaja

Državni proračun januarja zabeležil 1,7 odstotka manj kot januarja lani, odhodki pa so se zvišali za 48 odstotkov.

Državni proračun januarja s 432 milijoni evrov primanjkljaja

Državni proračun je januarja zabeležil nekaj manj kot 890 milijonov evrov prihodkov, kar je 1,7 odstotka manj kot januarja lani, odhodki pa so se zvišali za 48 odstotkov na 1,32 milijarde evrov. Primanjkljaj je zaradi ukrepov za odpravo posledic epidemije dosegel 432 milijonov evrov, kar je šestina za letos predvidenega primanjkljaja v proračunu.

Kot so zapisali na finančnem ministrstvu, so na letni ravni med odhodki najbolj narasla sredstva za zaposlene, subvencije, transferji posameznikom in gospodinjstvom ter drugi tekoči domači transferji. Pri padcu prihodkov pa so najizraziteje upadli davčni prihodki zaradi še vedno veljavnih učinkov omejevalnih zakonskih ukrepov za preprečevanje širjenja koronavirusa od razglašene epidemije v letu 2020.

Davek na dodano vrednost je v medletni primerjavi upadel za 22,3 odstotka

Prilivi iz naslova davčnih prihodkov so januarja dosegli 739,8 milijona evrov in so za 11,9 odstotka nižji kot januarja 2020. Dohodnina je znašala 143,9 milijona evrov in je bila od primerljivega lanskega obdobja višja za 29,1 odstotka. Vplačila, ki jih državni proračun zaradi rednega poračuna dohodnine nameni občinam, so bila nižja za 15,4 milijona evrov.

Davek od dohodkov pravnih oseb je januarja znašal 59,5 milijona evrov in je bil nižji za 13,7 odstotka. Številni davčni zavezanci so namreč zaradi upada gospodarske aktivnosti že v drugi polovici lanskega leta, po razglasitvi epidemije, zaprosili za znižanje akontacij, kar se med drugim odraža v nižji realizaciji tudi v letošnjem januarju.

Davek na dodano vrednost je v medletni primerjavi upadel za 22,3 odstotka na 340,4 milijona evrov. Nižja realizacija je posledica odlogov oziroma obročnega odplačevanja davčnih obveznosti in zaustavitve gospodarske aktivnosti, kar je posledično vplivalo tudi na zmanjšano potrošnjo prebivalstva v času spopadanja z epidemijo.

Prihodki iz naslova pobranih trošarin so upadli za 18,1 odstotka na 110,8 milijona evrov, prihodki od trošarin od energentov so bili nižji za 17,9 milijona evrov. Na znižanje pobranih prihodkov od trošarin so vplivale tudi nižje trošarine na pogonska goriva v primerjavi z januarjem lani. V letošnjem januarju je bilo realiziranih 9,8 odstotka vseh načrtovanih odhodkov sprejetega proračuna za leto 2021.

Več si lahko preberete tukaj.