Novice

Država poslovala s primanjkljajem

Sektor država je v 2. četrtletju 2022 ustvaril 546 milijonov EUR primanjkljaja, kar je predstavljalo 3,6 % BDP. Konsolidirani bruto dolg države je konec omenjenega četrtletja znašal 41.053 milijonov EUR ali 73,5 % BDP.

Država poslovala s primanjkljajem

Izdatki države višji od prihodkov

Država je v 2. četrtletju 2022 ustvarila primanjkljaj v vrednosti 546 milijonov EUR (3,6 % BDP). Rast skupnih prihodkov države je bila za 4,8 odstotne točke višja od rasti skupnih izdatkov države. V letošnjem 1. polletju je primanjkljaj države znašal 927 milijonov EUR.

Visoka rast davčnih prihodkov

Že šesto četrtletje zapored je bilo v sektorju država zaznati rast skupnih prihodkov. V 2. četrtletju so ti znašali 6.334 milijonov EUR. Od prihodkov v istem četrtletju prejšnjega leta so bili višji za 428 milijonov EUR ali za 7,3 %. V primerjavi s 1. polletjem 2021 so skupni prihodki sektorja država v prvih šestih mesecih letos zrasli za 882 milijonov EUR ali za 7,9 %.

Skupne prihodke so najbolj povečali višji davčni prihodki, ti so se dvignili za 244 milijonov EUR ali 8,5 %. Med temi so najbolj zrasli prihodki iz davkov na proizvodnjo in uvoz – zvišali so se za 208 milijonov EUR ali za 12,2 %. Prihodki iz socialnih prispevkov so bili višji za 88 milijonov EUR ali 4 %.

Skupne izdatke dvignila predvsem socialna nadomestila v denarju in naravi

Skupni izdatki države so znašali 6.881 milijonov EUR; v primerjavi z izdatki v istem četrtletju leto prej so se zvišali za 166 milijonov EUR ali za 2,5 %. V 1. polletju 2022 so bili skupni izdatki sektorja država za 120 milijonov EUR ali 0,9 % višji kot v istem obdobju prejšnjega leta. Izdatki za subvencije so se v primerjavi z 2. četrtletjem 2021 znižali za 242 milijonov EUR ali 53,7 % in so upadli že peto četrtletje zapored. Prav tako so se zmanjšala sredstva za zaposlene, in sicer za 184 milijonov EUR ali 10 %.

Pri odhodkih so se najizraziteje zvišali izdatki za socialna nadomestila v denarju in naravi. Povečali so se za 370 milijonov EUR ali za 14,8 %. Vmesna potrošnja države je bila višja za 100 milijonov EUR ali za 11,6 %. Dvignili so se tudi izdatki za bruto investicije v osnovna sredstva, in sicer za 117 milijonov ali za 19,3 %.

Izdatki za obresti se znižujejo že od zadnjega četrtletja 2015 in so bili za 7 milijonov EUR ali za 4,6 % nižji kot v istem obdobju prejšnjega leta.

Konsolidirani bruto dolg države večji

Konsolidirani bruto dolg države je konec 2. četrtletja 2022 znašal 41.053 milijonov EUR ali 73,5 % BDP. V primerjavi s stanjem na koncu predhodnega četrtletja je bil višji za 809 milijonov EUR. Zvišal se je predvsem dolg iz naslova kratkoročnih posojil.

Dolg države na centralni ravni je znašal 40.311 milijonov EUR ali 72,2 % BDP, na lokalni ravni pa 937 milijonov EUR ali 1,7 % BDP.

Skladi socialne varnosti so bili na koncu 2. letošnjega četrtletja brez dolga.

VIR: SURS

Več si lahko preberete tukaj.