Novice

Deset najbolj stresnih delovnih panog. Ste v kateri zaposleni?

Najbolj stresni delovni panogi sta zdravstvo in socialna oskrba, je pokazala britanska raziskava. Zaposleni v teh panogah so najpogosteje poročali o boleznih, povezanih s stresom, ki so se na njihovih delovnih mestih še poslabšale. Takšnih je bilo 3.530 na sto tisoč prebivalcev, gre pa za zdravnike, terapevte in pomočnike v domovih za starejše.

Deset najbolj stresnih delovnih panog. Ste v kateri zaposleni?

Deset najbolj stresnih delovnih panog. Ste v kateri zaposleni?

Najbolj stresni delovni panogi sta zdravstvo in socialna oskrba, je pokazala britanska raziskava. Zaposleni v teh panogah so najpogosteje poročali o boleznih, povezanih s stresom, ki so se na njihovih delovnih mestih še poslabšale. Takšnih je bilo 3.530 na sto tisoč prebivalcev, gre pa za zdravnike, terapevte in pomočnike v domovih za starejše.

Spodnji del lestvice desetih zaključujejo področja IKT, umetnosti in zabave, trgovine na debelo in drobno ter delovna mesta, ki se ukvarjajo z namestitvami in strežbo hrane. Pri zadnjih je za boleznimi, povezanimi s stresom, bolehalo 1.430 zaposlenih na sto tisoč prebivalcev. 

Glavni dejavniki, ki jih anketiranci navajajo kot vzroke za stres v povezavi z delom, so bili pritisk zaradi obsega dela, vključno s kratkimi roki za izvedbo in preveč odgovornosti, ter pomanjkanje podpore vodstva.

Tiskovni predstavnik odškodninske družbe Claims.co.uk je opozoril na pojav krize duševnega zdravja. "Za delodajalce je temeljnega pomena, da zaščitijo duševno zdravje svojih zaposlenih. Eden od glavnih načinov, kako to storiti, je redna komunikacija z zaposlenimi, katere cilj bi moralo biti ustvarjanje odprtega okolja za razpravo glede misli in občutkov," je dodal.

Skrita pot vaše kozmetike
13. marec, 2024