Novice

Cene uvoženih proizvodov v 2021 za 25,9 % višje

V letu 2021 so se najizraziteje podražili proizvodi v skupini oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 360,3 %) ter proizvodi iz področja rude in kamnine (za 242,6 %).

Cene uvoženih proizvodov v 2021 za 25,9 % višje

Cene uvoženih proizvodov v 2021 za nekaj več kot četrtino višje kot v 2020

Cene uvoženih proizvodov so se v letu 2021 zvišale za 25,9 % (leta 2020 so se glede na prejšnje leto znižale za 2,6 %).
Cene proizvodov, dobavljenih iz držav v evrskem območju, so se zvišale za 25,6 %, cene proizvodov, uvoženih iz držav zunaj evrskega območja, pa za 26,3 %. V letu 2021 so se najizraziteje podražili proizvodi v skupini oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 360,3 %) ter proizvodi iz področja rude in kamnine (za 242,6 %). Iz omenjenega področja so se najbolj podražili proizvodi iz skupine surova nafta in zemeljski plin (za 371,5 %).

Cene uvoženih proizvodov v decembru 2021 pa za 1,4 % višje kot v prejšnjem mesecu

Cene uvoženih proizvodov so bile v decembru 2021 za 1,4 % višje kot v novembru 2021. Cene proizvodov, dobavljenih iz držav v evrskem območju, so se na mesečni ravni zvišale za 1,9 %, cene proizvodov, uvoženih iz držav zunaj evrskega območja, pa za 0,7 %. Od proizvodov v skupinah po namenu porabe so se v decembru 2021 najbolj podražili energenti (za 7,0 %), sledile so surovine (te so se podražile za 0,5 %) in proizvodi za investicije (za 0,5 %), medtem ko so se proizvodi za široko porabo podražili (za 0,1 %). Glede na prejšnji mesec so se od uvoženih proizvodov najbolj podražili proizvodi v skupini oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 22,6 %), najbolj pocenili pa proizvodi iz področja rude in kamnine (5,8 %). Med slednjimi so se najbolj pocenili proizvodi iz skupine surova nafta in zemeljski plin (za 7,0 %).

Več si lahko preberete tukaj