Novice

Cene na letni ravni višje za 7,5 %, na mesečni za 0,3 %

Življenjske potrebščine so se septembra na letni ravni v povprečju podražile za 7,5 %, na mesečni pa za 0,3 %. K letni inflaciji so največ prispevale podražitve hrane in brezalkoholnih pijač (za 9,2 %), k mesečni pa višje cene električne energije (za 10,0 %).

Cene na letni ravni višje za 7,5 %, na mesečni za 0,3 %

Cene storitev so se v povprečju zvišale za 8,4 %, cene blaga pa za 7,0 %. Blago dnevne porabe je bilo dražje za 8,8 %, poltrajno blago za 5,5 % in trajno blago za 1,0 %. 

Na letno inflacijo so najbolj vplivale za 9,2 % višje cene hrane in brezalkoholnih pijač (1,6 odstotne točke). Električna energija se je zaradi odprave ukrepa znižanega plačila prispevkov podražila za 26,5 % in dodala 0,9 odstotne točke. Višje cene v skupini rekreacija in kultura (za 7,8 %) so prispevale 0,8 odstotne točke. Za 10,7 % dražji izdelki in storitve iz skupine zdravstvo so inflacijo dvignili za 0,6 odstotne točke. Prav toliko so prispevale še podražitve v restavracijah in hotelih (za 9,2 %).

Letno inflacijo so za 0,3 odstotne točke ublažile za 18,6 % nižje cene tekočih goriv. Cenejše kot pred letom dni, za 8,2 %, je bilo tudi dizelsko gorivo, inflacijo je znižalo še za 0,2 odstotne točke. 

Za desetino dražja električna energija na mesečni ravni

V primerjavi s prejšnjim mesecem so se cene življenjskih potrebščin zvišale za 0,3 %.

K mesečni inflaciji je največ, 0,4 odstotne točke, prispevala dražja električna energija (za 10,0 %). Za 0,3 odstotne točke so jo dvignile še višje cene oblačil in obutve (za 5,5 %), za 0,2 odstotne točke pa dražje gostinske storitve (za 3,7 %).

Višje cene naftnih derivatov so dodale 0,1 odstotne točke; tekoča goriva so se podražila za 5,0 %, goriva in maziva za osebna vozila pa za 1,6 %. Po 0,1 odstotne točke so dodale še višje cene sadja (za 4,9 %) ter vse preostale podražitve v septembru.

Na drugi strani so mesečno inflacijo za 0,7 odstotne točke ublažili cenejši počitniški paketi (za 14,2 %), po 0,1 odstotne točke pa še nižje cene nastanitvenih storitev (za 5,4 %) in drugih storitev v zvezi z osebnimi vozili (za 2,6 %).

Več lahko preberete tukaj

Mercator je prevzel Tuš
16. november, 2023