Novice

Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih marca 2021 višje za 0,2 % na mesečni in za 2,0 % na letni ravni

Cene industrijskih proizvodov so bile v marcu 2021 za 0,2 % višje kot v februarju 2021 in za 2,0 % višje kot v marcu 2020.

Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih marca 2021 višje za 0,2 % na mesečni in za 2,0 % na letni ravni

Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih so bile v marcu 2021 v povprečju za 0,2 % višje kot v februarju 2021. Cene proizvodov za prodajo na domačem trgu so bile višje povprečno za 0,1 %, cene proizvodov za prodajo na tujih trgih pa povprečno za 0,3 %.

Cene industrijskih proizvodov za prodajo na trgih držav v evrskem območju so bile za 0,5 % višje kot v februarju 2021, medtem ko so bile cene proizvodov za prodajo na trgih držav zunaj evrskega območja za 0,2 % nižje.

Med skupinami dejavnosti po namenu porabe industrijskih proizvodov so bile v marcu 2021 višje kot v februarju 2021 cene surovin (za 0,4 %), cene proizvodov za investicije (za 0,1 %) in cene energentov (prav tako za 0,1 %). Cene proizvodov za široko porabo so bile nižje (za 0, 2 %).

Cene proizvodov so se v marcu 2021 glede na prejšnji mesec izraziteje zvišale v dejavnostih zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode (za 1,8 %) in proizvodnja kovin (za 1,4 %) ter proizvodnja kemikalij in kemičnih izdelkov (prav tako za 1,4 %). Izraziteje znižale pa so se cene v proizvodnji oblačil (za 1,0 %) in proizvodnji papirja in izdelkov iz papirja (prav tako za 1,0 %).

Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih v marcu 2021 za 2,0 % višje kot v marcu 2020
Cene industrijskih proizvodov so se od marca 2020 do marca 2021 zvišale povprečno za 2,0 %, pri čemer so se cene proizvodov, prodanih na domačem trgu zvišale povprečno za 2,6 %, cene proizvodov, ki so bili prodani na tujem trgu pa povprečno za 1,3 %.

Cene proizvodov, prodanih na trgih držav v evrskem območju so bile v marcu 2021 za 2,2 % višje kot v marcu 2020, medtem ko so bile cene na trgih držav zunaj evrskega območja za 0,6 % nižje.

V enem letu so se izraziteje zvišale cene v proizvodnji usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov (za 9,7 %), izraziteje znižale pa cene v proizvodnji koksa in naftnih derivatov (za 3,3 %).

Vir: SURS

Več si lahko preberete tukaj.