Novice

Banke in hranilnice z 20. marcem 2023 spreminjajo svoje račune

Svoj obstoječi račun bodo banke zamenjale z drugim računom.

Banke in hranilnice z 20. marcem 2023 spreminjajo svoje račune

Banke in hranilnice, članice Združenja bank Slovenije (v nadaljevanju banke), bodo s ponedeljkom, 20. marca 2023 svoj obstoječi račun zamenjale z drugim računom.

Kaj pomeni sprememba?

Banke bodo izvedle spremembo oz. zamenjavo starega obstoječega računa z drugim računom (brez potrebnih aktivnosti komitentov):

  • na plačilnih nalogih, ki so bili oddani v izvršitev banki z datumom plačila vnaprej,
  • na trajnih nalogih.

Na Združenju bank Slovenije komitentom svetujejo, da pri izvajanju plačil v dobro računov bank, že takoj začnejo uporabljati druge račune bank (spodaj navedene),  in ne šele z 20. marcem 2023, ko bodo obstoječi računi ukinjeni.  S tem dnem bodo vsa oddana plačila na obstoječe račune bank zavrnjena.

Obstoječi in drugi računi so objavljeni tukaj.