Ustanovitelji in njihovi deleži
Zastopniki
direktor
prokurist
prokurist
Nadzorniki
Ključne besede
Primež, pokrov, oljni jaški, varjenje, vozički, podstavki, drobno tirni železničarski material, strojna obdelava kovin, CNC obdelava