Ustanovitelji in njihovi deleži
Zastopniki
dekan
prodekan
prodekan
prodekan
Nadzorniki