Ustanovitelji in njihovi deleži
Zastopniki
generalni tajnik
Nadzorniki