Ustanovitelji in njihovi deleži
Zastopniki
član uprave
predsednik uprave
Nadzorniki
predsednik
namestnik predsednika
član
član
član