Ustanovitelji in njihovi deleži
Zastopniki
prokurist
poslovodja
Nadzorniki