Ustanovitelji in njihovi deleži
Zastopniki
direktor
zastopnik
prokurist
Nadzorniki