Ustanovitelji in njihovi deleži
Zastopniki
poslovodja
poslovodja
poslovodja
Nadzorniki