Ustanovitelji in njihovi deleži
Zastopniki
poslovodja
Nadzorniki