Ustanovitelji in njihovi deleži
Zastopniki
direktor
prokurist
Nadzorniki
Ključne besede
Linije klanja za prašiče, govedo, drobnico, kombinirane linije, klavne linije, strojegradnja, strojna oprema, izdelki za gradbeništvo, konstrukcije, nadstreški, stopnišča, ograje, sanitarna oprema za industrijske objekte