Poslovne enote
Ključne besede
Kmetijski repromaterial, stroji, gradbeni material,trgovina, svetovalna služba, kooperacija