Ustanovitelji in njihovi deleži
Zastopniki
direktor
Nadzorniki
Ključne besede
Izposoja knjižničnega gradiva, medknjižnična izposoja