Ustanovitelji in njihovi deleži
Zastopniki
direktor
predsednik zadruge
Nadzorniki