Ustanovitelji in njihovi deleži
Zastopniki
direktor
prokurist
Nadzorniki
Ključne besede
Varstvo pri delu, oprema pod tlakom, meritve prezračevanja, meritve tesnosti, meritve hrupa, požarna varnost, požarne lopute, varstvo pred požarom, kontrolni organ, vzdrževanje inštalacij