Ustanovitelji in njihovi deleži
Zastopniki
direktor
Nadzorniki
predsednik
namestnik predsednika
član
član
član
član
član
član
član
član
član