Ustanovitelji in njihovi deleži
Zastopniki
ostalo
Nadzorniki
predsednik
namestnik predsednika
član
član
član
član
član
član
član