Ustanovitelji in njihovi deleži
Zastopniki
Nadzorniki
predsednik
član