Ustanovitelji in njihovi deleži
Zastopniki
zastopnik
poslovodja
Nadzorniki