Ustanovitelji in njihovi deleži
Zastopniki
prokurist
prokurist
izvršni direktor
Nadzorniki