Ustanovitelji in njihovi deleži
Zastopniki
direktor
Nadzorniki
namestnik predsednika
član
član
član
član