Ustanovitelji in njihovi deleži
Zastopniki
izvršni direktor
Nadzorniki
predsednik
član
član
član