Ustanovitelji in njihovi deleži
Zastopniki
direktor
direktor
prokurist
Nadzorniki