Poslovne enote
GRAFIKOM Alpska cesta 2, Lesce, MŠ: 1443275001