Ustanovitelji in njihovi deleži
Zastopniki
prokurist
Nadzorniki