Ustanovitelji in njihovi deleži
Zastopniki
direktor
poslovodja
Nadzorniki