Klasifikacija po SKD

Dejavnost SKD: J63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti