Novice

Delovno aktivnih oseb v avgustu 2020 manj kot v mesecu pred tem

Delovno aktivnih oseb v avgustu 2020 manj kot v mesecu pred tem

Število delovno aktivnih oseb se je v avgustu 2020 glede na julij 2020 zmanjšalo za 0,1 % (na približno 882.100), glede na  avgust 2019 pa za 1,2 %. Število zaposlenih oseb se je glede na julij 2020 zmanjšalo za 0,1 % (na približno 788.100), število samozaposlenih oseb pa se je za 0,1 %  povečalo (na približno 94.100). Glede na avgust 2019 se je število zaposlenih oseb zmanjšalo za 1,7 % (izraziteje med tistimi, ki so bili zaposleni pri fizičnih osebah, in sicer za 6,3 %,  na približno 49.900), število samozaposlenih pa se je na letni ravni povečalo za 3,1 %.

Število delovno aktivnih žensk se je v avgustu 2020 glede na julij 2020 povečalo za 0,1 % (na nekaj več kot 397.800), število delovno aktivnih moških pa za 0,2 %  zmanjšalo (na približno 484.300). Glede na avgust 2019 se je zmanjšalo število obojih, vendar število delovno aktivnih moških bolj (za 1,6 %)  kot število delovno aktivnih žensk (za 0,7 %).

Število delovno aktivnih oseb se je v avgustu 2020 na mesečni ravni zmanjšalo v devetih, povečalo pa v treh statističnih regijah (gre za regije delovnega mesta). Med prvimi se je najbolj  zmanjšalo v podravski statistični regiji (za 0,4 %, na približno 121.700), in sicer v dejavnosti gradbeništvo (za 3,9 %). Med drugimi se je najbolj povečalo v savinjski statistični regiji (za 0,2 %, na približno 104.000),  med dejavnostmi v tej regiji pa najbolj v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnosti (za 5,9 %).  

Na ravni Slovenije se je število delovno aktivnih oseb v avgustu 2020 glede na julij 2020 zmanjšalo v dvanajstih, povečalo pa v osmih dejavnostih. Med prvimi se je najbolj zmanjšalo v dejavnosti gradbeništvo (za 0,9 %, na približno 64.800). V tej dejavnosti se je število delovno aktivnih oseb najbolj zmanjšalo v starostni skupini 30–34, najbolj pa povečalo v starostni skupini 60–64 let (za 0,8 %, na nekaj več kot 2.400). Najbolj se je število delovno aktvnih oseb  povečalo v dejavnosti zdravstvo in socialno varstvo (za 0,4 %, na nekaj več kot 67.300). V tej dejavnosti se je najbolj povečalo število delovno aktivnih oseb v starostni skupini od 45–49 let, najbolj zmanjšalo pa se je v starostni skupini 50–54 let.

V prvih osmih mesecih 2020 v povprečju za 0,3 % manj delovno aktivnih oseb kot v istem obdobju prejšnjega leta
 
V prvih osmih mesecih leta 2020 je bilo v povprečju število delovno aktivnih oseb za 0,3 % nižje kot v istem obdobju leta 2019 (v povprečju jih je bilo nekaj več kot 888.500); število zaposlenih je bilo za 0,6 % nižje (v povprečju približno 794.500), medtem ko je bilo število samozaposlenih oseb v povprečju za 2,0 % višje (v povprečju približno 94.100). Število delovno aktivnih moških se je glede na isto obdobje preteklega leta zmanjšalo v povprečju izraziteje kot število delovno aktivnih žensk.

Več preberite tukaj.