Izberi dejavnost

Z vnosom "?", nekje v polju, se vam bodo prikazali le trenutno izbrani elementi.
Odstrani izbrano
TSMEDIA dejavnosti
SKD dejavnosti

Izberi pravni status

Z vnosom "?", nekje v polju, se vam bodo prikazali le trenutno izbrani elementi.
Odstrani izbrano
Seznam pravnih statusov
Dogodki

Zaključna bilanca za leto 2019

6.12.2019

Zaključna bilanca za leto 2019

Vsebina izobraževanja

Spoznajte predavatelja

Sabina Dimnik
računovodska, davčna in finančna svetovalka

Sabina Dimnik, dipl. ekon., je strokovna svetovalka z zavidljivim izkušnjami s področja računovodstva in davkov, saj v podjetju Data že 23 let sodeluje s podjetniki in jim pomaga pri razvoju njihovih podjetij. Svoje strokovno znanje deli s strankami, znotraj podjetja in na številnih predavanjih in seminarjih, redno pa pripravlja tudi strokovne članke v novicah podjetja Data.

Tudi samostojni podjetniki, ki ste se odločili za samostojno vodenje knjigovodstva, morate ob koncu poslovnega leta pripraviti bilanco stanja in izkaz uspeha. Da bi vam pri tem čim bolj pomagali, smo pripravili delavnico o pripravi letnih poročil za s. p. – bilance stanja in izkaza uspeha ter davčnega obračuna. Zaključna bilanca za leto 2019 vam po obisku našega seminarja ne bo več delala skrbi, saj vas bo izkušena računovodja korak za korakom naučila, kako jo lahko pripravite popolnoma sami brez dodatnih stroškov!

Delavnica zajema sestavo, obračun in izdelavo zaključnih poročil za zunanje inštitucije (FURS, AJPES), ki jih morajo najkasneje do 31. marca vsakega leta za preteklo leto oddati vsi samostojni podjetniki in druge fizične osebe, ki opravljate dejavnost in vodite poslovne knjige (ne glede na sistem vodenja, enostavno ali dvostavno knjigovodstvo).

Delavnico Zaključna bilanca za leto 2019 smo oblikovali tako, da smo jo razdelili na teoretični in praktični del.

Program

 1. Teoretični del delavnice Zaključna bilanca za leto 2019:

Udeležence bomo seznanili z naslednjimi teoretičnimi podlagami:

 • Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1),
 • Slovenski računovodski standardi,
 • Zakon o dohodnini (ZDoh-2),
 • Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2),
 • Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2).

Udeleženci bodo spoznali naslednje pomembne pojme:

 • aktiva in pasiva,
 • stroški in odhodki,
 • prihodki,
 • prilivi in odlivi,
 • davčno priznani prihodki in odhodki,
 • davčno nepriznani prihodki in odhodki,
 • davčno priznane amortizacijske stopnje,
 • davčne olajšave,
 • izguba ali dobiček,
 • davčna osnova,
 • davčna obveznost,
 • akontacija davka/dohodnine.
 1. Praktični del delavnice Zaključna bilanca za leto 2019:

V praktičnem delu delavnice bomo udeležencem predstavili, kako se izdela zaključna poročila za institucije, ki jih zahtevajo – za Finančno upravo RS in AJPES. Podrobno bomo razložili, kako so zaključna poročila sestavljena in kako se izdela davčni obračun. Uporabili bomo vsem razumljive primere, saj vam želimo čimbolj plastično prikazati, kako bo nastala zaključna bilanca za vaše podjetje ali samostojno dejavnost!

Posebej bomo izpostavili:

 • zaključek poslovnih knjig,
 • popis sredstev in obveznosti do njihovih virov,
 • sestavljanje bilance stanja,
 • sestavljanje izkaza poslovnega izida,
 • izpolnjevanje obrazca.

Komu je izobraževanje namenjeno?

Seminar je namenjen vsem samostojnim podjetnikom, ki sami vodijo svoje knjigovodstvo in bi želeli samostojno pripraviti tudi letna poročila, ki jih morajo oddati pristojnim institucijam. Priporočamo ga tudi vsem tistim samostojnim podjetnikom, ki bi želeli imeti boljši vpogled v letna poročila svojega podjetja ali samostojne dejavnosti, ki jih pripravi računovodja.

Termina

petek, 29. 11. 2019 09:00 do 14:00

petek, 06. 12. 2019 09:00 do 14:00

Vaša naložba v znanje

160,00 EUR +DDV

Lokacija:  Data d.o.o. poslovna stavba, Dunajksa cesta 136, Ljubljana

Prijavite se

Prijavo na seminar lahko opravite tudi preko telefona na 01 6001 530 ali data@data.si. Preverite tudi seznam ostalih izobraževanj.

Več o dogodku najdete tukaj.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


< Na seznam
© Vse pravice pridržane 1997-2019 TSmedia, medijske vsebine in storitve, d.o.o