Dogodki

VARNO, ZDRAVO IN DOSTOJNO DELO

VARNO, ZDRAVO IN DOSTOJNO DELO

VARNO, ZDRAVO IN DOSTOJNO DELO

 

PROGRAM

10:00 – 10:45  Tanja Cmrečnjak Pelicon, univ. dipl. pravnica
DOBRE PRAKSE PRI RAZREŠEVANJU SPOROV NA DELOVNEM MESTU
- načini razreševanja konfliktov na delovnem mestu,
- kaj je to mirno reševanje konfliktov?
- mediacija kot zelo uspešen način mirnega razreševanja sporov na delovnem mestu,
- praktične izkušnje z mediacij projektne enote IRSD v petih letih izvajanja projekta Odpravimo konflikte na delovnem mestu.

ODMOR – 15 min

11:00 – 11:30  Roman Lubec, univ. dipl. inž. str., IRSD
NAJPOGOSTEJŠE KRŠITVE NA PODROČJU VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU
- vrste inšpekcijskih nadzorov,
- opravljeni nadzori v letu 2020,
- najpogostejše napake delodajalcev,
- kršitve po dejavnostih.

Datum: 13.10.2021

Ostala dva termina sta še : 20.10.2021 in 27.10.2021

Ura: od 10:00 do 11.30

Lokacija: dogodek na spletu

Cena: Dogodek je brezplačen

Več o dogodku najdete tukaj.