Dogodki

SPLETNI SEMINAR Evropska sredstva - Nova finančna perspektiva EU in Načrt za okrevanje in odpornost

SPLETNI SEMINAR Evropska sredstva - Nova finančna perspektiva EU in Načrt za okrevanje in odpornost

V okviru večletnega finančnega okvira EU 2021 – 2027, ki predstavlja dogovor o financiranju ključnih prioritet Evropske unije v sedemletnem obdobju, in Načrta EU za okrevanje in odpornost, usmerjenega v zeleno, digitalizirano, zdravstveno odporno in energetsko učinkovito EU, je za Slovenijo skupno predvidenih 10,5 mrd EUR sredstev, od tega v okviru večletnega finančnega okvira 4,5 mrd EUR (2,9 mrd iz naslova Evropske kohezijske politike in 1,6 mrd iz naslova Skupne kmetijske politike), v okviru Načrta EU za okrevanje pa 2,1 mrd EUR nepovratnih in 3,6 mrd EUR povratnih sredstev. Za del omenjenih nepovratnih sredstev (pribl. 1,6 EUR) Slovenija pripravlja Nacionalni načrt okrevanja in odpornosti, za drugi del (cca. 312 mio EUR), ki izhaja iz mehanizma ReactEU (blažitev COVID-19 krize), bo potrebno dopolniti ukrepe obstoječe finančne perspektive EU, tretji del pa se nanaša na sredstva Sklada za pravični prehod (129 mio EUR ter še dodatna sredstva v okviru kohezijske politike), kjer bodo ukrepi del nove finančne perspektive EU 2021-2027.

 

Poglavitni cilji seminarja:

- predstaviti veliko sliko ureditve javnih financ, glavne vire financiranja državnega proračuna in evropskih sredstev ter načine razdelitve in glavne namene porabe evropskih milijard;

- seznaniti se z aktivnostmi, ki jih na področju spodbujanja gospodarstva in odpravljanja posledic covid izvaja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) skupaj s svojimi izvajalskimi agencijami;

- informirati o React EU ukrepih, ki jih v aprilu 2021 že izvaja MGRT ter predvidenih dodatnih ukrepih v maju in juniju.

 

Agencija za javni nadzor nad revidiranjem priznava program kot stalno dodatno strokovno izobraževanje pooblaščenih revizorjev z oznako B v trajanju 4 šolskih ur.

Datum:  12.05.2021

Ura: od 9.00 do 12.15

Lokacija: spletna platforma Zoom

Kotizacija za cel seminar: 185,00 € brez DDV oz 225,70 € z DDV

Več o dogodku najdete tukaj.