Dogodki

ŠOLA SODOBNEGA RAČUNOVODSTVA

ŠOLA SODOBNEGA RAČUNOVODSTVA

V sklopu kratkega in intenzivnega izobraževanja se boste seznanili z:

 • osnovami s področja računovodskih predpisov in davčne zakonodaje,
 • vrstami in vsebino knjigovodskih listin in poslovnih knjig,
 • pomenom vsebin posameznih ekonomskih kategorij iz računovodskih izkazov,
 • obračuni in knjiženja vseh vrst aktivnih in pasivnih dohodkov fizičnih oseb,
 • vrstami in pomenom dolgoročnih sredstev ter njihovo vrednotenje, obračun amortizacije z vidika računovodskih in davčnih predpisov,
 • evidentiranjem terjatev in obveznosti iz poslovnega in finančnega vidika (Slovenija, EU, tretje države),
 • razmejevanjem kratkoročnih in dolgoročnih stroškov,
 • posojanje in prejemanje posojil in obračun obresti,
 • primer obračuna davka na dodano vrednost,
 • praktičnimi obračuni in knjiženju najpogostejših poslovnih dogodkov.

Komu je šola namenjena:

 • računovodjem in vodjem financ,
  • vodjem računovodskih servisov,
  • samostojnim podjetnikom,
  • direktorjem malih gospodarskih družb,
  • vsem, ki jih navedena vsebina zanima.

 

Termin šole: od 4. 5. 2021 do 18. 5. 2021

Čas: 3 tedni, vsak torek od 9.00 do 12.15

Cena: 690 € (v ceni ni vštet DDV) Za naročnike storitev portala TFL pa vam ponujamo akcijsko ceno 590 € + DDV.

V sklopu kratkega in intenzivnega izobraževanja se boste seznanili z:

 • osnovami s področja računovodskih predpisov in davčne zakonodaje,
 • vrstami in vsebino knjigovodskih listin in poslovnih knjig,
 • pomenom vsebin posameznih ekonomskih kategorij iz računovodskih izkazov,
 • obračuni in knjiženja vseh vrst aktivnih in pasivnih dohodkov fizičnih oseb,
 • vrstami in pomenom dolgoročnih sredstev ter njihovo vrednotenje, obračun amortizacije z vidika računovodskih in davčnih predpisov,
 • evidentiranjem terjatev in obveznosti iz poslovnega in finančnega vidika (Slovenija, EU, tretje države),
 • razmejevanjem kratkoročnih in dolgoročnih stroškov,
 • posojanje in prejemanje posojil in obračun obresti,
 • primer obračuna davka na dodano vrednost,
 • praktičnimi obračuni in knjiženju najpogostejših poslovnih dogodkov.

Komu je šola namenjena:

 • računovodjem in vodjem financ,
  • vodjem računovodskih servisov,
  • samostojnim podjetnikom,
  • direktorjem malih gospodarskih družb,
  • vsem, ki jih navedena vsebina zanima.

 

Termin šole: od 4. 5. 2021 do 18. 5. 2021

Čas: 3 tedni, vsak torek od 9.00 do 12.15

Cena: 690 € (v ceni ni vštet DDV) Za naročnike storitev portala TFL pa vam ponujamo akcijsko ceno 590 € + DDV.

Več o dogodku najdete tukaj.