Dogodki

Preizkušeni poznavalec aplikativnih znanj na področju računovodstva, financ in kontrolinga

Preizkušeni poznavalec aplikativnih znanj na področju računovodstva, financ in kontrolinga

Namen seminarja

Pridobitev praktičnega aplikativnega znanja excela in drugih orodij za obdelavo računovodskih in finančnih podatkov ter pripravo poročil.

Praktično izobraževanje je namenjeno računovodjem, finančnikom, revizorjem  in zaposlenim v kontrolingu. 

Izobraževanje izvajamo tudi kot in-house izobraževanje s prilagojenim programom za konkretnega naročnika. 

Potek seminarja

 1. modul – Spoznajmo orodje excel

       datum: 5. 10.  2022  (15.00 - 17.00)

       Priprava in atributi podatkov ter praktična priprava podatkov v excelu za nadaljnje delo:

 • obnovimo osnovno znanje o excelu,
 • oblikovanje celic in tabel v excelu,
 • priprava podatkov za graf, priprava grafov, izpovedna vrednost posameznih grafov,
 • osnovne funkcije excela na področju celic in datumske funkcije,
 • vsi primeri so prilagojeni za namen računovodenja in financ.
 1. modul - Praktični napotki za pripravo baze podatkov

         datum: 12. 10. 2022 (15.00 - 17.00)

 • kakšne atribute ima urejena baza podatkov,
 • praktični napotki za uvoz baze podatkov z različnih okolij (txt, druga baza v excelu, xml…),
 • oblikovanje velike količine podatkov,
 • manipulacija s podatki in prikaz podatkov (pomožni seštevki, vrtilne tabele…),
 • vsi primeri so prilagojeni za namen računovodenja in financ.
 1. modul – Praktični napotki za upravljanje podatkov

       datum: 19. 10.  2022 (15.00 - 17.00)

 • postopki povezovanja tabel preko ključev - poudarek na praktični vrednosti urejenih baz,
 • združevanje podatkov iz več tabel,
 • praktični primeri (npr. s področja plač, obdelava dohodkov po regijah),
 • vsi primeri so prilagojeni za namen računovodenja in financ.
 1. modul – Analiza pridobljenih podatkov in načini ugotavljanja/odpravljanja napak v bazi podatkov

      datum: 9. 11. 2022 (15.00 - 17.00)

 • predstavitev na konkretnih primerih,
 • utrditev pravilne uporabe excel funkcij v povezavi z bazo podatkov,
 • uporaba praktičnih funkcij za manipulacijo z bazo podatkov,
 • vsi primeri so prilagojeni za namen računovodenja in financ.
 1. modul – Priprava in oblikovanje poročil v excelu

     datum: 16. 11. 2022 (15.00 - 17.00)

 • praktični primeri – npr. priprava bonusnih shem, konsolidacijsko poročilo, kreditno poročilo za banke, poročilo o likvidnosti, cash flow analiza,
 • utrjevanje znanja na konkretnih primerih iz prakse,
 • združevanje podatkov iz različnih virov v urejene tabele in naslednja predstavitev podatkov v obliki poročil.
 1. modul – Napredna orodja za obdelavo podatkov in koristi teh postopkov za delo v računovodstvu in financah

       datum 23. 11. 2022 (15.00 - 17.00)

 • vnos in pregledovanje podatkov istočasno s strani več uporabnikov,
 • namigi in triki za lažje delo z bazami podatkov - kaj vse lahko dobimo, če se samo malo poglobimo/potrudimo?
 • primeri vprašanj in odgovorov, pomembnih za poslovanje podjetja, do katerih lahko pridete s pravilno uporabo podatkov,
 • ugotavljanje trendov in pomoč pri načrtovanju v podjetju,
 • predstavitev in priprava za preizkus znanja.

Sestavni del izobraževanja je tudi preizkus znanja, na katerem ponovite in praktično pokažete pridobljeno znanje, da se to še bolje utrdi. Preizkus znanja ni obvezen a je priporočljiv, da udeleženec dodatno utrdi pridobljeno znanje. 

 Datum: v terminu  od 5.10.2022 do 23.11.2022

Ura: vsi termini od 15.00 do 17.00

Lokacija: Ljubljana

Cena: 841,80 EUR z DDV

Več o dogodku najdete tukaj.