Izberi dejavnost

Z vnosom "?", nekje v polju, se vam bodo prikazali le trenutno izbrani elementi.
Odstrani izbrano
TSMEDIA dejavnosti
SKD dejavnosti

Izberi pravni status

Z vnosom "?", nekje v polju, se vam bodo prikazali le trenutno izbrani elementi.
Odstrani izbrano
Seznam pravnih statusov
Dogodki

Pravni vidiki mednarodnih gospodarskih pogodb

25.4.2019

Pravni vidiki mednarodnih gospodarskih pogodb

Čezmejno poslovanje in v tem okviru sklepanje pogodb z mednarodnim elementom je postalo vsakodnevna poslovna praksa. Gospodarski subjekti se pri svojem poslovanju ne ozirajo na to, kje ima njihov poslovni partner svoj sedež ali, če je pogodbo potrebno izpolniti v drugi državi. Pogodbe se sklepajo in izpolnjujejo vsakodnevno in večina pogodbenih razmerij se uspešno zaključi. Žal pa skoraj ni bolj zapletenega pravnega vprašanja od razreševanja sporov iz gospodarskih pogodb, ki sta jih sklenili podjetji iz različnih držav, pri čemer je pogodba, ki je predmet spora, nejasna, skopa v vsebini ali celo samo ustna.

Kolizijska pravila, ki rešujejo zagate, katero sodišče je pristojno za reševanje v sporu med sopogodbeniki iz različnih držav in po katerem pravu naj se sporna pogodba presoja, so zapletena in sopogodbenikom celo v času sklepanja pogodbe (še) nepoznana. Praksa sodišč kaže, da večina sopogodbenikov šele na sodišču izve oziroma se seznani, kje in po katerem pravu se bo presojala njihova pogodba. To pa s seboj prinaša veliko slabe volje, nezaupanja, negotovosti ter visoke stroške.

Na seminarju se boste okvirno seznanili s kolizijskimi pravili, pozornost pa bo usmerjena v seznanitev s tistimi določili, ki jih je priporočljivo vključiti v vsako gospodarsko pogodbo, da bodo kot sopogodbeniki že ob sklenitvi pogodbe lahko upravičeno pričakovali, da se bo za njihovo pogodbo uporabilo dogovorjeno pravo pred dogovorjenim sodiščem ali arbitražo. Namen seminarja je predstaviti priporočila in podati praktične nasvete, kakšna vsebina pogodbe je najučinkovitejša, da bodo kot sopogodbeniki pravilno razumeli svoje pogodbene pravice in obveznosti ter predvideli posledice zaradi morebitne kršitve teh pravic in obveznosti, ter da se v primeru spora iz pogodbe ne bodo najprej ukvarjali z vprašanjem, katero pravo in katero sodišče zanje velja.

Seminar je namenjen vsem, ki so vključeni v proces pogajanj za sklenitev in sklepanja čezmejnih (torej mednarodnih) gospodarskih pogodb.
Udeleženci so vabljeni, da posredujejo svoja vprašanja in dileme še pred izvedbo seminarja, da bo predavateljica lahko na seminarju nanje odgovorila.

PROGRAM:

  • Predstavitev problematike mednarodnega zasebnega prava.
  • Kratek pregled kolizijskih pravil (Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku, Uredba Rim 1, Dunajska konvencija, načela Unidroit, Bruselj 1 – prenovljena).
  • Primerjalni pregled ureditve posameznih pravnih vprašanj in institutov po Obligacijskem zakoniku, Dunajski konvenciji in Načelih Unidroit s praktičnimi nasveti, kako se izogniti nejasnostim in določiti najučinkovitejšo vsebino pogodbe.
  • Seznam priporočljivih klavzul (določil) v mednarodnih gospodarskih pogodbah s komentarjem in praktičnimi nasveti glede vsebine teh klavzul (določil).

 

Predavateljica:

Alja Fakin, odvetnica in strokovnjakinja za varstvo osebnih podatkov, ima bogate izkušnje s področja delovnega, gospodarskega pogodbenega prava ter prava varstva osebnih podatkov, ki jih je pridobila v svoji skoraj 15-letni praksi v odvetništvu in gospodarstvu. Ima bogate praktične izkušnje z najpogostejšimi dilemami in nesporazumi, ki izvirajo iz mednarodnih gospodarskih pogodb, na podlagi katerih je oblikovala pristope, z uveljavitvijo katerih se tem dilemam in nesporazumom v največji možni meri izogne že v času sklenitve pogodbe.
seminarja:
Trajanje:
4 pedagoške ur + 15 minutni odmor (po dogovoru)

Gradivo:
V obliki PPT prezentacije

Prijava:

Prosimo, da izpolnite spletno prijavo na dogodek ali se prijavite po e-pošti na naslov jana.golic@ozs.si.

Plačilo kotizacije: Prosimo, da kotizacijo poravnate pred pričetkom seminarja na transakcijski račun Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, Celovška 71, 1000 Ljubljana, številka: 02013-0253606416 (NLB) Sklic: 00 200035 - davčna številka. Namen plačila: OTHR.

Prosimo, da potrdilo o plačilu pošljete na e-naslov jana.golic@ozs.si ali po faxu 01 50 54 373.

Pisne odjave poslane na jana.golic@ozs.si upoštevamo do 2 dni pred dnevom izobraževanja, sicer zaračunavamo 20 % kotizacije. V primeru, da odjave ne sporočite, kotizacijo zaračunamo v celoti.

V primeru prenizkega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi.

Dodatne informacije: Jana Golić: jana.golic@ozs.si, 01 5830 553.

Vljudno vabljeni!

 

Datum: 25.04.2019

Ura: 09:00 - 12:15

Cena: 158,60 eur Za člane OZS in njihove zaposlene POPUST 30 %

Lokacija: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Celovška cesta 71, Ljubljana, Učilnica OZS

Spletna stran: http://www.svetovanje.si/svetovanje/izobrazevanje

Več o dogodku najdete tukaj.


< Na seznam
© Vse pravice pridržane 1997-2019 TSmedia, medijske vsebine in storitve, d.o.o