Dogodki

NOVI ZAKON O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV - pomembne novosti ZVOP-2

NOVI ZAKON O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV - pomembne novosti ZVOP-2

10 procentni popust za prijavo  do vključno 5. januarja 2023.


PREDAVATELJ:
mag. Andrej Tomšič, namestnik informacijske pooblaščenke
Leta 2006 je magistriral iz informacijsko upravljavskih ved na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Pri Informacijskem pooblaščencu je zaposlen od maja 2006, ukvarja pa se predvsem s pravnimi, tehnološkimi in družbeno-ekonomskimi izzivi zasebnosti v informacijski družbi. Informacijskega pooblaščenca zastopa v mednarodni delovni skupini IWGDPT in EDPB Technolgy Expert Group ter DPO Network. Opravljen ima tečaj in izpit za vodilnega presojevalca za standard varovanja informacij ISO/IEC 27001:2013  in je izkušenj avtor ter predavatelj.

NAMEN IN CILJI

Po sprejemu Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) je na vrsti sprejem novega Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), ki je bil potrjen na seji Državnega zbora 15.decembra 2022. Na seminarju bodo pojasnjene ključne novosti novega zakona, ki jih morajo poznati praktično vsa podjetja in inštitucije.

Udeleženci bodo prejeli razumljiva pojasnila, kaj so ključne novosti ZVOP-2, kaj pomenijo za njihovo poslovanje, katere so nove dolžnosti in kako jih izpolnjevati v praksi.  ZVOP-2 poleg GDPR med drugim ureja dodatne vidike na področju obdelave osebnih podatkov za raziskovalne namene, videonadzora, biometrije, pooblaščenih oseb za varstvo osebnih podatkov (DPO), glede varnosti osebnih podatkov in ocen učinka, s sprejmemo ZVOP-2 pa bo možno tudi izrekanje potencialno zelo visokih glob, kot jih določa GDPR.

PROGRAM

 • Splošne določbe
 • Postopek pred upravljavcem in obdelovalcem
 • Varnost osebnih podatkov in ocena učinka
 • Postopki pred nadzornim organom
 • Posebne določbe
 • Pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov
 • Kodeksi ravnanja in potrjevanje
 • Nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov Republike Slovenije
 • Prenosi določenih osebnih podatkov državam članicam Evropske unije, tretjim državam ali mednarodnim organizacijam
 • Posebna pravila glede obdelave osebnih podatkov za raziskovalne namene
 • Varstvo svobode izražanja in dostopa do informacij javnega značaja v razmerju do varstva osebnih podatkov
 • Obdelava osebnih podatkov z uporabo biometrije in obdelava genskih podatkov
 • Evidentiranje vstopov in izstopov
 • Javne knjige in varstvo osebnih podatkov
 • Povezovanje zbirk osebnih podatkov
 • Strokovni nadzor
 • Obdelava kontaktnih podatkov in osebnih dokumentov
 • Izrekanje kazni in sankcije

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN
Seminar je namenjen:

 • Vsem, ki pri svojem delu uporabljate ali odločate o obdelavi osebnih podatkov,
 • vodstvu, kadrovikom, IT strokovnjakom in
 • strokovni ter zainteresirani javnosti
 • potrdilo o udeležbi

KOTIZACIJA 
Kotizacija za udeležbo na enodnevnem seminarju 169€ + DDV ni vključen v ceni  in vključuje predavanje, gradivo ter odgovore na vaša vprašanja.
POPUSTI

 • 10 procentni popust za prijavo  do vključno 5. januarja 2023
 • Študentom nudimo 50 procentni popust
 • Fizičnim osebam - popust po predhodnem dogovoru

PRIJAVA

Prijave   sprejemamo do dneva pred izvedbo seminarja. 
Odjave  sprejemamo do tri dni pred seminarjem. 

Datum: 24.2.2023

Ura: Tod 9.00 do 11.30,

Lokacija: spletni seminar v živo preko spletne platforme ZOOM

KOTIZACIJA 
Kotizacija za udeležbo na enodnevnem seminarju 169€ + DDV ni vključen v ceni  in vključuje predavanje, gradivo ter odgovore na vaša vprašanja.

Več o dogodku najdete tukaj.