Dogodki

DELAVNICA (ZOOM): VZORČENJE PO METODI DENARNE ENOTE - STANDARDNI PRISTOP

DELAVNICA (ZOOM): VZORČENJE PO METODI DENARNE ENOTE - STANDARDNI PRISTOP

Predstavljena bo metoda vzorčenja po denarni enoti – standardni pristop, pogoji uporabe te metode, prednosti, slabosti, potrebni parametri, izračun velikosti vzorca, zahtevana metoda izbora, projiciranje napak, vrednotenje napak in statistični zaključki na podlagi uporabljene metode. Vse faze vzorčenja bodo predstavljene s praktičnim primerom.

Program:

9.00–10.30

Uvod, izračun velikosti in izbira vzorca, praktični primer

10.30–10.45

Odmor

10.45–12.15

Projiciranje napake, vrednotenje in zaključki, praktični primer

 

Predavateljica:

Nataša Prah, preizkušena državna revizorka in preizkušena državna notranja revizorka, se z revidiranjem, predvsem zunanjim, ukvarja že več let. Poleg aktivnega sodelovanja z revizorji Evropske komisije sodeluje tudi z revizijskimi organi držav članic Evropske unije in tistih držav, ki bi se želele priključiti Evropski uniji. Aktivno deluje tudi kot predavateljica v tujini in doma.

Seminar bo od 9.00 potekal preko aplikacije Zoom.

Povezavo na seminar in gradivo boste prejeli na dan seminarja 1 uro pred začetkom na elektronski naslov, ki ste ga navedli v prijavi.

Po prijavi boste v čakalnici počakali, da vas registriramo. Dostop vam bo omogočen, samo če boste prijavljeni s svojim imenom in priimkom. Vljudno prosimo, da imate ob začetku in po odmoru prižgano kamero.

O izvedbi delavnice vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas, da se morate, če boste morebiti zadržani, od seminarja odjaviti, ker vam bomo v nasprotnem primeru zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Cena:

Udeležnina skupaj z gradivom znaša 240,34 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma kolektivne člane Inštituta (revizijske družbe, pooblaščene revizorje in pravne osebe) znaša udeležnina skupaj z gradivom 204,29 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan) in za kolektivne člane fizične osebe 216,30 €.

Datum: 18.1.2022

Ura : od 09.00 do 12.15

Lokacija: dogodek na spletu

Cena: 240,34 € z ddv

Več o dogodku najdete tukaj.