Dogodki

Branje in analiza bilanc za nefinančnike

Branje in analiza bilanc za nefinančnike

Delavnica je nastala kot odgovor na vprašanja, s katerimi se ja avtorica srečevala v praksi v vlogi pooblaščene revizorke ali svetovalke. Pravniki, notarji in številni inženirji, ki prevzamejo vodilne položaje ali želijo postati člani nadzornih svetov, bi morali poznati osnove računovodenja, da bi se lažje sporazumevali z računovodskimi strokovnjaki.

CENA: 420 EUR + DDV

Vsebina delavnice bo izvedena v kombinirani obliki. Izvedba vključuje e-gradivo in dve spletna srečanja v živo z dodatnim uvodnim srečanjem. Uvodno srečanje je namenjeno predstavitvi vsebine in napotkom za samostojno delo. Predavateljica je večino programa vključila v e-gradivo, ki omogoča samostojno učenje in do katerega bo dostop omogočen še eno leto. Gradivo ne predstavlja posnetkov že izvedenih delavnic, temveč je pripravljeno v obliki, ki udeležencem omogoča spoznavanje tematike in utrjevanje znanja. V pomoč so delovni zvezki in interaktivne vaje z rešitvami.

Na spletnih srečanjih v živo bomo odgovarjali na vprašanja povezana z gradivom v e-učilnici ter  predstavili nekaj dodatnih vsebin. Ogledali si bomo tudi dva filma podjetja Videoarts, ki sta nastala že pred desetletji, pa sta še vedno aktualna: Koristna presoja in Pot v upravni odbor. Filma opozorita na najpomembnejša vprašanja, ki si jih moramo zastaviti ob 'branju bilanc'.

Predstavili bomo računovodske izkaze štirih podjetij iz različnih dejavnosti, za katere smo pripravili primerjalni prikaz. Leto 2020 je zaznamoval COVID-19, ki bo imel pomemben vpliv na poslovne rezultate podjetij zato bomo pozornost namenili potrebnim dodatnim pojasnilom v letnem poročilu 2020. Ogledali si bomo tudi nekaj letnih poročil tujih podjetij.

KOMU JE IZOBRAŽEVANJE NAMENJENO?

Delavnica je namenjena vsem pravnikom različnih profilov, ki imajo pri svojem delu opravka z računovodenjem; pravnikom v podjetjih, odvetnikom, stečajnim upraviteljem, tožilcem, sodnikom, notarjem, davčnim svetovalcem in drugim. Izobraževanje je namenjeno tudi vsem drugim različnim nefinančnim profilom, ki pri svojem delu potrebujejo ta znanja.

PET KORISTI ZA UDELEŽENCE

 • Spoznali boste definicije temeljnih računovodskih kategorij
 • Znali boste sestaviti enostavne računovodske izkaze
 • Izvedeli boste, kdaj računovodski standardi zahtevajo in kdaj dopuščajo vrednotenje po pošteni vrednosti
 • Razumeli boste razliko med samostojnimi in konsolidiranimi letnimi poročili
 • Dostop do e-gradiva še eno leto in v tem času odgovori na vprašanja

PROGRAM

1. dan (uvodno spletno srečanje)

Torek, 06.09. | 9.00 – 9:30

 • Predstavitev udeležencev in njihovih pričakovanj
 • Predstavitev e-učilnice (gradivo, komunikacija v skupini)
 • Napotki za pripravo na prvo srečanje
 • Dostop do e-gradiva

2. dan (spletno srečanje v živo)

Torek, 13.09. | 9.00 – 11:30

 • Računovodski izkazi in gospodarske kategorije v štirih podjetjih iz različnih dejavnosti
 • Ogled filma Koristna presoja
 • Kazalniki in kazalci za presojo uspešnosti podjetja

3. dan (spletno srečanje v živo)

Torek, 20.09. | 9.00 – 11:30

 • Kje so (bonitetne) informacije o podjetjih – ogled FIPO AJPES
 • Primeri poročil tujih podjetij: IKEA, SAP, Nogometni klub Barcelona,… 
 • Ogled filma: Kaj mora vedeti delničar
 • Računovodski izkazi dveh gospodinjstev

KDO BO Z VAMI

Silva Koritnik Rakela, predavateljica in avtorica učnih gradiv iz Izobraževalne hiše Cilj, d.o.o. Svojo poklicno pot je pričela na področju informatike, kot organizatorka na področju računovodstva. V času privatizacije slovenskih podjetij je bila vključena v številne projekte ocenjevanja podjetij in priprave privatizacijskih načrtov, kot pooblaščena revizorka pa je več kot 15 let sodelovala pri revizijah številnih mednarodnih podjetij.

Datum:

Ura: od 09.00 do 11.30

Cena: 420 EUR + DDV

Lokacija: dogodek na spletu

Več o dogodku najdete tukaj.