Dogodki

BRANJE IN ANALIZA BILANC ZA NEFINANČNIKE (bivša delavnica Bilančno pravo za pravnike)

BRANJE IN ANALIZA BILANC ZA NEFINANČNIKE (bivša delavnica Bilančno pravo za pravnike)

Delavnica je nastala kot odgovor na vprašanja, s katerimi se ja avtorica srečevala v praksi v vlogi pooblaščene revizorke ali svetovalke.  Pravniki, notarji in številni inženirji, ki prevzamejo vodilne položaje ali želijo postati člani nadzornih svetov, bi morali poznati osnove računovodenja, da bi se lažje sporazumevali z računovodskimi strokovnjaki.

Vsebina delavnice bo izvedena v kombinirani obliki, ki je novost v Sloveniji. Izvedba vključuje  e-gradivo in dve spletni srečanji v živo. Predavateljica je večino programa vključila v e-gradivo, ki omogoča samostojno učenje in do katerega bo dostop omogočen še eno leto. Gradivo ne predstavlja posnetkov že izvedenih delavnic, temveč je pripravljeno v obliki, ki udeležencem omogoča spoznavanje tematike in utrjevanje znanja. V pomoč so delovni zvezki in interaktivne vaje z rešitvami. Oglejte si izsek iz gradiva.

Na spletnih srečanjih v živo bomo odgovarjali na vprašanja povezana z gradivom v e-učilnici ter  predstavili nekaj dodatnih vsebin.  Ogledali si bomo tudi dva filma podjetja Videoarts, ki sta nastala že pred desetletji, pa sta še vedno aktualna: Koristna presoja in Pot v upravni odbor. Filma opozorita na najpomembnejša vprašanja, ki si jih moramo zastaviti ob 'branju bilanc', vendar  zaradi omejitev avtorskih pravic nista vključen v e-gradivo.

Vsebina letnega poročila bo predstavljena na primeru dveh skupin podjetij (Petrol, Akrapovič). Leto 2020 je zaznamoval COVID-19, ki bo imel pomemben vpliv na poslovne rezultate podjetij zato bomo pozornost namenili  potrebnim dodatnim pojasnilom v letnem poročilu 2020.

KOMU JE IZOBRAŽEVANJE NAMENJENO?

Delavnica je namenjena vsem, ki imajo pri svojem delu opravka z računovodenjem: pravnikom v podjetjih, odvetnikom, notarjem, članom nadzornih svetov, vodstvenim delavcem s tehnično izobrazbo in nenazadnje tudi računovodjem, da bodo usposobljeni za prenos znanja.

PET KORISTI ZA UDELEŽENCE

  • Spoznali boste definicije temeljnih računovodskih kategorij
  • Znali boste sestaviti enostavne računovodske izkaze
  • Izvedeli boste, kdaj računovodski standardi zahtevajo in kdaj dopuščajo vrednotenje po pošteni vrednosti
  • Razumeli boste razliko med samostojnimi in konsolidiranimi letnimi poročili
  • Dostop do e-gradiva še eno leto in v tem času odgovori na vprašanja

KDO BO Z VAMI

Silva Koritnik Rakela

Predavateljica in avtorica učnih gradiv iz Izobraževalne hiše Cilj, d.o.o. Svojo poklicno pot je pričela na področju informatike, kot organizatorka na področju računovodstva. V času privatizacije slovenskih podjetij je bila vključena v številne projekte ocenjevanja podjetij in priprave privatizacijskih načrtov, kot pooblaščena revizorka pa je več kot 15 let sodelovala pri revizijah številnih mednarodnih podjetij.

Datum in ura : 9.4.2021 od 9.00 do 11.00 - 1. dan in 16.4.2021 od 9.00 do 11.00 - 2. dan

Lokacija: dogodek na spletu

Cena: za naročnike na storitve portala TFL je cena izobraževanja 390 EUR + DDV, za ostale udeležence je cena 420 EUR + DDV

Delavnica je nastala kot odgovor na vprašanja, s katerimi se ja avtorica srečevala v praksi v vlogi pooblaščene revizorke ali svetovalke.  Pravniki, notarji in številni inženirji, ki prevzamejo vodilne položaje ali želijo postati člani nadzornih svetov, bi morali poznati osnove računovodenja, da bi se lažje sporazumevali z računovodskimi strokovnjaki.

Vsebina delavnice bo izvedena v kombinirani obliki, ki je novost v Sloveniji. Izvedba vključuje  e-gradivo in dve spletni srečanji v živo. Predavateljica je večino programa vključila v e-gradivo, ki omogoča samostojno učenje in do katerega bo dostop omogočen še eno leto. Gradivo ne predstavlja posnetkov že izvedenih delavnic, temveč je pripravljeno v obliki, ki udeležencem omogoča spoznavanje tematike in utrjevanje znanja. V pomoč so delovni zvezki in interaktivne vaje z rešitvami. Oglejte si izsek iz gradiva.

Na spletnih srečanjih v živo bomo odgovarjali na vprašanja povezana z gradivom v e-učilnici ter  predstavili nekaj dodatnih vsebin.  Ogledali si bomo tudi dva filma podjetja Videoarts, ki sta nastala že pred desetletji, pa sta še vedno aktualna: Koristna presoja in Pot v upravni odbor. Filma opozorita na najpomembnejša vprašanja, ki si jih moramo zastaviti ob 'branju bilanc', vendar  zaradi omejitev avtorskih pravic nista vključen v e-gradivo.

Vsebina letnega poročila bo predstavljena na primeru dveh skupin podjetij (Petrol, Akrapovič). Leto 2020 je zaznamoval COVID-19, ki bo imel pomemben vpliv na poslovne rezultate podjetij zato bomo pozornost namenili  potrebnim dodatnim pojasnilom v letnem poročilu 2020.

KOMU JE IZOBRAŽEVANJE NAMENJENO?

Delavnica je namenjena vsem, ki imajo pri svojem delu opravka z računovodenjem: pravnikom v podjetjih, odvetnikom, notarjem, članom nadzornih svetov, vodstvenim delavcem s tehnično izobrazbo in nenazadnje tudi računovodjem, da bodo usposobljeni za prenos znanja.

PET KORISTI ZA UDELEŽENCE

  • Spoznali boste definicije temeljnih računovodskih kategorij
  • Znali boste sestaviti enostavne računovodske izkaze
  • Izvedeli boste, kdaj računovodski standardi zahtevajo in kdaj dopuščajo vrednotenje po pošteni vrednosti
  • Razumeli boste razliko med samostojnimi in konsolidiranimi letnimi poročili
  • Dostop do e-gradiva še eno leto in v tem času odgovori na vprašanja

KDO BO Z VAMI

Silva Koritnik Rakela

Predavateljica in avtorica učnih gradiv iz Izobraževalne hiše Cilj, d.o.o. Svojo poklicno pot je pričela na področju informatike, kot organizatorka na področju računovodstva. V času privatizacije slovenskih podjetij je bila vključena v številne projekte ocenjevanja podjetij in priprave privatizacijskih načrtov, kot pooblaščena revizorka pa je več kot 15 let sodelovala pri revizijah številnih mednarodnih podjetij.

Datum in ura : 9.4.2021 od 9.00 do 11.00 - 1. dan in 16.4.2021 od 9.00 do 11.00 - 2. dan

Lokacija: dogodek na spletu

Cena: za naročnike na storitve portala TFL je cena izobraževanja 390 EUR + DDV, za ostale udeležence je cena 420 EUR + DDV

Več o dogosku najdete tukaj.