Dogodki

Analiziranje in razumevanje računovodskih izkazov za različne uporabnike

Analiziranje in razumevanje računovodskih izkazov za različne uporabnike

Namen seminarja

Računovodski izkazi (bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov) so slika poslovanja vsakega podjetja in podjetnika. Zato je zelo pomembno, da vemo, kakšno sliko kažemo naši poslovni javnosti. V današnjem razvoju podjetništva je zelo pomembno, da sami vemo kdo smo, kam se lahko uvrščamo, kaj lahko zahtevamo od poslovnih partnerjev in kaj lahko damo bančnikom ter da znamo pravilno oceniti in izbrati prave poslovne partnerje. Na vsa ta vprašanja bomo znali odgovoriti, če poznamo BONITETO poslovanja.

Sprašujemo vas: »Ali znate brati in razumeti računovodske izkaze, ali veste, kje so lahko pasti in nevarnosti v računovodskih izkazih, poznate svojo boniteto oz. boniteto vašega poslovnega partnerja?, ...?«, če odgovori niso pritrdilni, nič narobe. Prav v namen, da se seznanite in naučite pravilnega razumevanja računovodskih izkazov, smo za vas pripravili seminar, ki je bolj v obliki delavnice. Seznanili in naučili vas bomo vse, kar se iz računovodskih poročil razbere in razume, prav tako pa vas bomo opozorili na pasti in nevarnosti.

Na vse te naloge in vprašanja bomo znali odgovoriti, če bomo znali ugotoviti boniteto in vpliv denarnega toka na naše poslovanje. Pomembno je razumeti glavne informacije, ki nam dajo sliko o poslovni in finančni stabilnosti poslovanja, kreditni sposobnosti in likvidnosti ter s tem znižujemo tveganje denarnega poslovanja.

Komu je namenjen

Seminar je namenjen direktorjem podjetij, samostojnim podjetnikom, vodjem financ in računovodstev, vodjem računovodskih servisov, finančnim analitikom in vsem, ki se srečujejo z analiziranjem računovodskih izkazov.

Vabljeni!

Iz programa seminarja

  1. Informacije iz računovodskih izkazov (bilanca stanja, izkaz poslov nega izida, izkaz denarnih tokov.
  2. Pomen internih aktov o poslovanju družbe.
  3. Kdo so uporabniki računovodskih informacij in kakšne informacije jim posredujemo?
  4. Predstavitev ključnih pojmov iz bilance stanja, izkaza poslovnega izida in izkaza denarnih tokov.
  5. Kako ugotovimo boniteto poslovanja s pomočjo računovodskih izkazov?
  6. Kdaj in zakaj je pomembno dolgoročno in kratkoročno finančno načrtovanje pri poslovanju in kakšen je lahko vpliv na poslovne odločitve ?
  7. Pomen in vsebina finančne analize.
  8. Uporaba, pomen in komentarji povezani z izračuni finančnih in računovodskih kazalnikov poslovanja (likvidnost, solventnost, donos, ekonomičnost, dodana vrednost, kapitalska ustreznost, zadolženost, investicijska sposobnost, EBIT, EBITDA, NOPAT, obratni kapital, neto dolg, neto upnika ali dolžnik, EVA ipd.).
  9. Izračun in razumevanje koeficientov likvidnosti, plačilne sposobnosti, obračanja sredstev in obveznosti.
  10. Diskusija in odgovori na vprašanja udeleženk/udeležencev.

 

Datum: 6.9.2021

Ura: od 9.00 do 13.00

Lokacija: dogodek na spletu

Cena: 188 EUR + DDV

Več o dogodku najdete tukaj.