Dogodki

Aktualna sodna praksa v povezavi s pravnim varstvom v postopkih javnega naročanja ter aktualni problemi iz prakse

Aktualna sodna praksa v povezavi s pravnim varstvom v postopkih javnega naročanja ter aktualni problemi iz prakse

Predavatelji:
mag. Uroš Škufca,
Samo Červek

zadnjo spremembo Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) je Republika Slovenija uredila sodno varstvo v postopkih javnega naročanja. Rezultat uvedbe efektivnega sodnega varstva v obliki sodnega postopka pred upravnim sodiščem je vzpostavitev sodne prakse na področju javnega naročanja. Na seminarju bo predstavljena pomembnejša sodna praksa, ki izhaja iz sodnega varstva oziroma prakse upravnega sodišča.

 

Epidemija Covid-19 je povzročila motnje v ustaljenih postopkih dobavnih verig blaga in storitev, pravo cenovno in preskrbno krizo pa je povzročila vojna v Ukrajini, ki vpliva na svetovne cene na različnih področjih: začelo se je z energetsko krizo (cene elektrike in energentov), kar je imelo za posledico bistvene vplive na cene primarnih surovin, od tam naprej pa tudi na sekundarne izdelke. Rezultat vsega navedenega se odraža v inflaciji, kot je v zadnjem času ne pomnimo, posledično pa tudi dvigu cen različnega blaga, težave na področju storitev pa se šele pripravljajo. Posebno zapletena je situacija na področju motenosti preskrbe, saj večina svetovnih proizvajalcev ne more več jamčiti niti cen, še manj pa dobavnih rokov v proizvodnih procesih, kar vpliva tudi na sposobnost ponudnikov, ki ponujajo blago, da bi izpolnili že prevzete pogodbene obveznosti v zahtevanih rokih, oziroma da bi lahko brez izrednih tveganj prevzeli nove pogodbene obveznosti po javnih razpisih. Na seminarju bomo tako osvetlili tematiko, predstavili nekaj možnih pristopov k spremembam pogodbenih določil, ter nakazali na možne rešitve pri pripravi novih javnih naročil, ki bodo kar najbolj uravnotežile tveganja pogodbenih strank.

Vprašanja, ki se vedno znova pojavljajo v postopkih oddaje javnih naročil, so vsaj v primeru nastopanja tujih ponudnikov pri oddaji ponudb vedno povezana z dilemo naročnikov, kako vedeti, katero dokazilo in iz katere evidence je ustrezno za dokazovanje posameznih izključitvenih razlogov po ZJN-3. Na seminarju bomo dali odgovor na to, kako najti pravo dokazilo za pravo državo, kdaj pride v poštev (zaprisežena) lastna izjava ter druga vprašanja, povezana s preveritvijo dokazil, ki jih ali bi jih morali predložiti tuji ponudniki.

Datum: 28.09.2022

Ura: od 9.00 do 13.00

Lokacija: City Hotel - dvorana TY, Dalmatinova ulica 15, Ljubljana

Kotizacija za cel seminar: 200,00 € brez DDV, 244,00 € z DDV

Več o dogodku najdete tukaj.