Dogodki

24. LETNA KONFERENCA NOTRANJIH REVIZORJEV

24. LETNA KONFERENCA NOTRANJIH REVIZORJEV

Leti 2020 in 2021 sta nam prinesli veliko negotovosti. Smo bili nanjo pripravljeni? Smo se hitro odzvali in prilagodili svoje delo? Smo objektivno analizirali spremembe na poslovanje organizacije in temu ustrezno prilagodili revizijsko analizo tveganj in načrtovanje notranjerevizijskih poslov? Smo zgolj opravljali notranjerevizijske posle ali smo bili zadolženi še za druge (nerevizijske) naloge? Smo sprejeli izredne okoliščine kot priložnost za izboljšavo ali smo delali vse po starem?

Kaj pa smo se sploh naučili iz te zgodbe? Da smo lahko še boljši? Učinkovitejši? Da je lahko stvari delati tudi drugače? Da je edina gotovost negotovost?

Na ta vprašanja in še marsikatera druga bomo poiskali odgovore na 24. konferenci notranjih revizorjev. Vsi skupaj si želimo, da bo dvodnevno srečanje tokrat potekalo v živo in da nam le uspe v živo izmenjati pridobljene izkušnje v teh negotovih časih.

Konferenca bo v kongresnem centru Thermana Park Laško. Nastanitev je predvidena v hotelu Thermana Park Laško in hotelu Zdravilišče Laško. Priporočamo čim prejšnjo rezervacijo na spletni strani ali po telefonu 03 423 21 00. Prosimo vas, da ob rezervaciji navedete, da ste udeleženec/-ka naše konference. Za udeležence/-ke je cena nočitve z zajtrkom v enoposteljni sobi v hotelu Thermana Park Laško 109,90 €, v hotelu Zdravilišče Laško pa 84,00 €.

Na konferenco se lahko prijavite s prijavnico, ki jo najdete na naši spletni strani. O sprejetju prijave vas bomo obvestili po elektronski pošti. Opozarjamo vas tudi, da se morate od konference odjaviti, če boste morebiti zadržani, saj vam bomo sicer zaračunali udeležnino. Obvestilo o odjavi pošljite na naslov info@si-revizija.si.

Za udeležnino na 24. letni konferenci notranjih revizorjev boste odšteli 439,20 evra (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnega naziva, pooblaščene ocenjevalce vrednosti in člane Inštituta, znaša udeležnina 373,32 evra (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan) in za kolektivne člane fizične osebe 395,28 € (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan).

Podatke za plačilo konference boste prejeli po elektronski pošti.

Datum: 25.11. in 26.11.2021

Ura :

- 25.11.2021 od 8.30 do 19.00

- 26.11.2021 od 9.00 do 13.00

Lokacija: kongresnem center Thermana Park Laško, Zdraviliška cesta 6, Laško

Cena: 439,20 EUR z ddv