Dogodki

23. LETNA KONFERENCA REVIZORJEV

23. LETNA KONFERENCA REVIZORJEV

Tako kot lani se bomo tudi letos zaradi opustitve kovidnih ukrepov na letni konferenci revizorjev še veliko bolj sproščeno tudi neformalno pogovorili o problemih, njihovih rešitvah in izzivih revizijske stroke. Seveda so to tudi teme uradnega programa konference, saj bo predstavnik Accountancy Europe predstavil pričakovani razvoj revizijske dejavnosti v Evropi, dopolnili pa ga bomo s predstavitvijo standardov za revidiranje manj zahtevnih organizacij (LCE). Ključno vlogo na konferenci bodo imeli predstavniki regulatorjev revidiranja, ki bodo sodelovali z zelo zanimivimi strokovnimi predstavitvami aktivnosti Agencije za javni nadzor nad revidiranjem, tudi na področju nadzora revizijskih družb in pooblaščenih revizorjev. Pri revidiranju se bomo revizorji še vedno srečevali s pokovidnimi vprašanji, dopolnjenimi z nestabilnimi gospodarskimi razmerami, pa tudi s posebnostmi poročanja, povezanega s sodili izkazovanja nekaterih bilančnih kategorij. Seveda bomo čiste revizijske teme dopolnili s pravnimi, računovodskimi in davčnimi ter vedno aktualnimi iz informacijske tehnologije.

Zagotovo je prav, da se enkrat letno vsi revizorji zberemo in skupaj poskušamo odgovoriti vsaj na nekatere izzive. Tako bodo tudi odgovori na konkretna dnevna delovna vprašanja lažji. Zato upamo, da se bomo septembra na tradicionalni letni konferenci v Portorožu zbrali v čim večjem številu.

Četrtek, 8. septembra 2022

8.30–9.00

Registracija udeležencev

9.00–9.15

Uvodni nagovor in podelitev certifikatov
Dr. Marjan Odar, Slovenski inštitut za revizijo

9.15–10.00

The chalange of the audit proffesion (predavanje bo v angleškem jeziku)
Harun Saki, Accountancy Europe

10.00–10.45

Ključne aktivnosti Agencije za javni nadzor nad revidiranjem 2021/2022
Mag. Peter Zmagaj, Agencija za javni nadzor nad revidiranjem

10.45–11.15

Odmor

11.15–12.00

Bistvene (ponavljajoče se) ugotovitve iz opravljenih nadzorov in prihajajoča regulativa
Mateja Cimerman in mag. Peter Zmagaj, Agencija za javni nadzor nad revidiranjem

12.00–12.45

Predstavitev standardov za revidiranje manj zahtevnih subjektov
Katarina Sitar Šuštar, Slovenski inštitut za revizijo

12.45–15.00

Odmor

15.00–15.45

Aktualna vprašanja revidiranja s poudarkom na vplivu covida-19 in nestabilnih gospodarskih razmer
Katarina Kadunc, Tina Kolenc Praznik, Deloitte revizija, d. o. o.

15.45–16.30

Revizorjevo poročanje o objektivni opravičenosti sodil za razporejanje prihodkov, odhodkov, sredstev in obveznosti do njihovih virov (ZPFOLERD-1)
Mag. Renata Eržen Potisek, Adakta, d. o. o.,

16.30–17.15

Izzivi dela z novimi generacijami in milenijci
Anja Križnik Tomažin, Anfima, d. o. o.

20.00

Večerja

 

Petek, 9. septembra 2022

9.00–9.45

Pravni vidiki poslov s povezanimi strankami po ZGD-1
Dr. Miha Juhart, Pravna fakulteta Ljubljana

9.45–10.30

Najnovejše spremembe MSRP-jev oziroma MRS-jev s poudarkom na konceptu pomembnosti, najemov in razvrščanja obveznosti
Dušan Hartman, PWC, d. o. o.

10.30–11.15

Davčni obračun pri postopkih prenehanja davčnega zavezanca
Mag. Blaž Pate, LL.M., odvetnik, Odvetniška pisarna Blaž Pate & Partnerji, d. o. o.

11.15–11.45

Odmor

11.45–12.30

Kaj mora revizor vedeti o novih IT-tehnologijah
Uroš Žust, PWC, d. o. o., mag. Maja Hmelak, Računsko sodišče Republike Slovenije

12.30–13.15

WCGW, če zanemarjamo pomembnost IT-kontrol pri reviziji računovodskih izkazov
Manuela Šribar, BDO Revizija d.o.o.

13.15

Zaključek

 

Nastanitev je predvidena v Grand hotelu Bernardin, telefon (05) 690 70 00, e-naslov: booking@bernardingroup.si. Priporočamo čimprejšnjo rezervacijo, navedite tudi, da ste udeleženec konference revizorjev. Za udeležence konference znaša nočitev z zajtrkom v Grand hotelu Bernardin 152,00 evrov, v hotelu Histrion 142,00 evrov in v Hotelu Vile Park 82,00 €. Za rezervacije do vključno 8. 8. 2022 vam priznajo 5 % popusta.

Zaradi organizacije vas prosimo, da se na konferenco prijavite najkasneje do 1. septembra 2022. Če boste morebiti zadržani, se od konference odjavite, ker vam bomo sicer zaračunali udeležnino. Odjavo pisno sporočite na e-naslov info@si-revizija.si.

Udeležnina za 23. letno konferenco revizorjev znaša 439,20 evra (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan). Za aktivne imetnike strokovnih nazivov in imetnike dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti oziroma kolektivne člane Slovenskega inštituta za revizijo (revizijske družbe, pooblaščene revizorje in pravne osebe) je udeležnina skupaj z gradivom 373,32 evra (22-odstotni davek na dodano vrednost je vračunan), za kolektivne člane fizične osebe pa 395,28 evra.

Podatke za plačilo konference boste prejeli po elektronski pošti.

Datum : 8.9.2022, od  08.30 do 17.15

             9.9.2022, od 9.00 13.15

Lokacija: Grand hotel Bernardin, Portorož

Več o dogodku najdete tukaj.

Cena: 439,20 eur z ddv