Ustanovitelji in njihovi deleži
Zastopniki
stečajni upravitelj
Nadzorniki