Klasifikacija po SKD

Dejavnost SKD: M69.101 Odvetništvo